אישורי העמותה


← אישורי העמותה


המלצות ומכתבים


תעודות ופרסים


אישור ניהול תקין לשנת 2020
אישור ניהול תקין לשנת 2020

אישורי עמותת “חסדי נעמי” לשנת 2018

אישור ניהול תקין אישור ניהול פנקסי חשבונות ורשומות
אישור תרומות לפי סעיף 46 אישור לצורך ניכוי מס
אישור מלכ”ר תעודה לשינוי שם העמותה


אישורי עמותת “חסדי נעמי” לשנת 2017

אישור ניהול תקין אישור ניהול פנקסי חשבונות ורשומות
אישור תרומות לפי סעיף 46 אישור לצורך ניכוי מס
אישור מלכ”ר תעודה לשינוי שם העמותה